'T VERZET| West-Vlaanderen | Anzegem

Na het afstuderen aan de brouwerijschool van Gent en te werken in professionele brouwerijen, achtten 3 vrienden de tijd rijp om zelf een brouwerij te starten: Brouwers Verzet. De naam van de  brouwerij mag je letterlijk nemen: hier wordt niet geheuld met de grote biermultinationals, maar verzet gepleegd tegen de massaconsumptie van bier. Werp maar eens een blik naar de aangebrachte graffiti op een binnenmuur van de brouwerij, ter herinnering aan hun overtuiging en missie. In de lijn van die missie brouwt 't Verzet bieren met een eigen weerbarstige smaak.

-   BIEREN  -